شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • English
سرویس های خدمات الکترونیک
     مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10672/769/96 خرید لوله

تاریخ اعلام   : 7/12/1396

شماره آگهی: 520-96

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  اقلام مشروحه زير را از طريق مناقصه  عمومی خریداری نمايد .

مناقصه گران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به مدت 7 روز كاري از آخرين نوبت انتشار 7/12/96 تا تاريخ 14/12/96 از طرق مندرج در اين آگهي اقدام نمايند .

شرايط :

الف ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد .

1 ـ   مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه  1,171,175,700 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی مي باشد .

2 ‌ـ  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 3ـ مناقصه گران 8 روز كاري بعد از پايان مهلت دريافت و خريد اسناد مناقصه (تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  26/12/1396) فرصت دارند اسناد مناقصه شامل پاكت ضمانت نامه را تحويل دبيرخانه شركت به آدرس ایلام - بلوار دانشجو – بن بست حافظيه – جنب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي - دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام تحويل نمايند . 

4- واجدین شرایط می توانند با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و یا وب سایت شرکت www.abfar-ilam.ir  ، پایگاه اطلاعات ملی مناقصات: ir.nporg.iets.www و سایت معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آدرس:  www.tender.nww.ir و http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .

فرآیند شرکت در مناقصه و بارگذاري مدارك (پيشنهاد قيمت و ساير مدارك غير از ضمانت نامه بانكي) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

تلفن های تماس : 3-2229001-0843 – داخلی 209

*************************************************************************

موضوع مناقصه  :

خرید 1872 متر لوله گالوانيزه 3 اينچ با ضخامت 4 ميليمتر

خريد 360 متر لوله گالوانيزه 4 اينچ با ضخامت 5 ميليمتر

خريد 3500 متر لوله گالوانيزه 6 اينچ با ضخامت 5 ميليمتر

خرید 6500 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ با ضخامت 5.5 ميليمتر

خرید 204 متر لوله گالوانيزه 10 اينچ با ضخامت 6.35 ميليمتر

 

 

 

روابط عمومی شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 14/12/1396


دریافت فرم