شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی شهرستانهای استان ایلام

تاریخ اعلام: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
شماره آگهی: 598-98

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد  نسبت به انجام مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستانهای استان ایلام اقدام نماید.

  دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

موضوع مناقصه: بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستانهای استان ایلام

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

برآورد مبلغ اولیه پیمان: براساس فهرست بهای پایه سال 1398 می باشد.فرایند شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)جهت شرکت در مناقصه:htpp://setadiran.ir می باشد.

مهلت فروش اسناد مناقصه: از روزچهار شنبه مورخ 1398/05/16لغایت 1398/05/20ساعت 19 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19 روزپنج شنبه مورخ 1398/05/31در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/06/02

شرایط شرکت در مناقصه: پیمانکاران برای شرکت در مناقصه باید سوابق کاری و حداقل رتبه پنج(5) آب یا تاسیسات پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورداشته باشند.

* "گواهينامه HSE  ويا مدارك اثبات كننده دوره مربوطه ويا در حال گذراندن دوره براي شركت در مناقصه الزامي است

*هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.

*ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود.

* همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن3-32229001 داخلی 109 ، اداره نگهداری و بهره برداری از تأسیسات  تماس حاصل فرمائید.

سایت آبفار استان ایلام:www.abfar-ilam.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:http://iets.mporg.ir

سایت معاملات شرکت مهندسی آبفا کشور:htpp://tender.nww.co.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)جهت شرکت در مناقصه:htpp://setadiran.ir

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸