شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي مزایده فروش اموال مازاد در سطح شهرستانهاي بدره ، دره شهر،چرداول

تاریخ اعلام: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
شماره آگهی: 599-98

شرکت آب وفاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود در سطح روستاهاي شهرستان هاي بدره ،      دره شهر و چرداول با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به فروش رساند.

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1398/05/30 تا تاريخ 1398/06/09با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو و يا مديريت امور آبفار شهرستان هاي بدره ، دره شهر و چرداول نسبت به دریافت  معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضاء شده توسط خود یا قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 1398/06/09 تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید .

سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ كارشناسي و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

تلفن های تماس : شهرستان بدره : 08435723176، شهرستان دره شهر : 08435222500و شهرستان چرداول : 08434225872

www.abfar-ilam.ir    سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.ir  سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir     سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸