شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی شهرستانهای استان ایلام

تاریخ اعلام: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
شماره آگهی: 600-98

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد  نسبت به انجام مناقصه برابر مشخصات جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir   www. برگزار خواهد شد.

آدرس  دستگاه مناقصه گذار : ایلام –بلوار دانشجو  جنب ادارا استاندارد و تحقیقات -بن بست حافظیه- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

موضوع مناقصه: بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستانهای استان ایلام به شرح جدول ذیل:

ردیف

عنوان پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

1

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  حوزه شمال (ایلام-ایوان-چرداول-سیروان-ملکشاهی)

یکسال

34.118.111.561

1.705.905.578

2

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  حوزه جنوب (آبدانان-دهلران-دره شهر-بدره-مهران)

یکسال

31.347.617.023

1.567.380.851

 

 

مهلت فروش اسناد مناقصه: از روزدوشنبه مورخ 1398/06/04 لغایت 1398/06/09ساعت 19 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19 روزچهار شنبه مورخ 1398/06/20 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ1398/06/23

شرایط شرکت در مناقصه: پیمانکاران برای شرکت در مناقصه باید سوابق کاری و حداقل رتبه پنج پایه (5) آب یا تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا دارای صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورداشته باشند.

* "گواهينامه HSE  ويا مدارك اثبات كننده دوره مربوطه ويا در حال گذراندن دوره براي شركت در مناقصه الزامي است

*هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.

*ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود.

* همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن3-32229001 داخلی 109 ، اداره نگهداری و بهره برداری از تأسیسات  تماس حاصل فرمائید.

سایت آبفار استان ایلام:www.abfar-ilam.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:http://iets.mporg.ir

سایت معاملات شرکت مهندسی آبفا کشور:htpp://tender.nww.co.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)جهت شرکت در مناقصه:htpp://setadiran.ir

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸