شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي مزایده فروش دو دستگاه وانت دو كابين نيسان پيكاب

تاریخ اعلام: ۶ آبان ۱۳۹۸
شماره آگهی: 613-98

شرکت آب و فاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد دو دستگاه وانت دو كابين نيسان پيكاب بلا استفاده خود را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرايط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به فروش برساند .

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1398.08.04 تا تاريخ 1398.08.14 با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو نسبت به دریافت معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانكي را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري روز    سه شنبه مورخ 1398.08.14تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید .

سپرده شرکت در مزایده براي هر دستگاه مبلغ 100.000.000 ريال می باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

www.abfar-ilam.ir سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.irسایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴ آبان ۱۳۹۸