شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این شرکت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار  مهندس تیموری گفت : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در راستای جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا در جامعه اقدامات مختلفی از جمله حذف اثر انگشت دستگاه حضور غیاب ، کاهش ساعت کاری ، فراهم نمودن زیر ساخت خدمات الکترونیکی برای مراجعین محترم ، همکاری با کاهش حضور بانوانی که فرزند خردسال دارند  در دستور کار قرار گرفته  است.

مهندس تیموری ادامه داد: از روز‌های نخست ،حسب راهنمایی و دستورات استاندار محترم و تشکیل جلسه کمیته استانی اقدامات پیشگیرانه  خود را آغاز کرده ایم ، وتا زمانی که مسئولان حوزه سلامت  صلاح تشخیص دهند  ،این اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا استمرار خواهد داشت ، و از تمامی ظرفیت‌های شرکت به منظور کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا دراستان  استفاده خواهیم کرد.

      

 


بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.

بر اساس دستور مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و در راستای حفظ سلامت جامعه و همینطور کارکنان و مراجعین محترم ضد عفونی و گند زدایی ساختمان اداری این  شرکت انجام شد.