شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • English
سرویس های خدمات الکترونیک

سیمای آبرسانی استان

سیمای آبرسانی استان در پایان سال 1396

1- آخرین وضعیت روستاها

 

2-آمار مشترکین کل استان به تفکیک شهرستان تا پایان سال 96

1-2 نمودار مقایسه ای وضعیت مشترکین تا پایان سال 96