شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • English
سرویس های خدمات الکترونیک

اصلاح قرائت های اشتباه

اصلاح قرائت های اشتباه

مدارک مورد نیاز :

1-      اصل قبض اشتباه

مراحل انجام کار :

1-      مراجعه مشترک به آبدار روستا

2-      ارسال قبض اشتباه توسط آبدار امور مشترکین شهرستان

3-      اصلاح قبض توسط امور مشترکین شهرستان و صدور قبض جدید به مشترک