شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • English
سرویس های خدمات الکترونیک

شماره تماس مدیران

مدیر عامل

نوراله تیموری

08432228004

معاونت پشتیبانی

حسین تابه زر

08432230968

حراست

نبی اله یاسمی

08432230967

روابط عمومی و مسئول محتوای سایت

حسن بساطی پناه

08432230961