شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي مناقصه عمومي خريد لوله شماره10075

تاریخ اعلام: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
شماره آگهی: 575-97

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  اقلام مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی خریداری نمايد .

مناقصه گران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/11/107 لغايت 97/11/16از طرق مندرج در اين آگهي اقدام نمايند .

شرايط :

الف ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد .

1-  مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 3,303,446,040 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی مي باشد .

2- پرداخت بهاي لوله هاي خريداري شده از محل اسناد خزانه اسلامي ( اخزا 703 ) با سررسيد 1399/07/21 مي باشد .

3- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

4- مناقصه گران بعد از پايان مهلت دريافت و خريد اسناد مناقصه(تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1397/11/23) فرصت دارند اسناد مناقصه شامل پاكت ضمانت نامه را تحويل دبيرخانه شركت به آدرس ایلام - بلوار دانشجو – بن بست حافظيه – جنب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي - دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام تحويل نمايند . 

5- واجدین شرایط می توانند با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و یا وب سایت شرکت

 www.abfar-ilam.ir ، پایگاه اطلاعات ملی مناقصات: ir.mporg.iets.www و سایت معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آدرس:  www.tender.nww.ir و http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .

فرآیند شرکت در مناقصه و بارگذاري مدارك (پيشنهاد قيمت ، ضمانت نامه معتبر بانكي و ساير مدارك) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

تلفن های تماس : 3-2229001-0843 – داخلی 209

*************************************************************************

موضوع مناقصه  :

  1. خرید 6294 متر لوله گالوانيزه 6 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر
  2. خرید 8502 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷