شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي مزایده شماره10074 اسقاط 3دستگاه تانكر آبرساني

تاریخ اعلام: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
شماره آگهی: 574-97

       شرکت آب و فاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد سه دستگاه تانكر بلا استفاده و اوراقي خود را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به فروش برساند .

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1397/11/10 تا تاريخ 1397/11/23با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو نسبت به دریافت معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانكي را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري روز    سه شنبه مورخ 1397/11/23 تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید .

سپرده شرکت در مزایده مبلغ 2/400/000/000 ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

www.abfar-ilam.ir سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.irسایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷