شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي تجديد مزایده فروش اموال (شماره 6828/769/98 مورخ 5/9/98)

تاریخ اعلام: ۱۸ آذر ۱۳۹۸
شماره آگهی: 618-98

شرکت آب وفاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود در سطح روستاهاي شهرستانهاي دره شهر ، ايوان ، سيروان ، چرداول ، ايلام ، آبدانان و دهلران با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به فروش رساند.

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1398/09/17تا تاريخ 1398/09/27با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو و يا مديريت امور آبفار شهرستانهاي دره شهر ، ايوان ،سيروان، چرداول ، ايلام ، آبدانان و دهلران نسبت به دریافت معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضاء شده توسط خود یا قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 1398/09/27تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید .

سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ كارشناسي و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

تلفن های تماس : شهرستان دره شهر : 08435222500، شهرستان ايوان : 08433230957 ، شهرستان سيروان :  08434723978

شهرستان چرداول : 08434225872 ، شهرستان آبدانان : 08433623047 و شهرستان دهلران : 08433725153

www.abfar-ilam.ir    سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.ir  سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir     سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

 

روابط عمومي شركت آب وفاضلاب روستايي استان ایلام

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۷ آذر ۱۳۹۸