شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي تجدید اول مناقصه : نوبت اول - شماره 874

تاریخ اعلام: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
شماره آگهی: 583-98

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  انجام پروژه زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران داراي صلاحيت ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي  واگذار نمايد.لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت  و تكميل  اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به آدرس  setadiran.ir مراجعه ودرمناقصه  پروژه به شرح مشخصات ذیل  شرکت نمایند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2ـ2229001-0843 واحد قراردادها تماس حاصل فرماييد.

 1- رتبه و رشته لازم: شرکتهای حداقل پايه پنج  در رشته آب

2- موضوع و مکان مناقصه  : احداث مخزن 1000 متر مكعبي روستاي هفت چشمه(شهرستان ايلام)

3-خلاصه حجم کار:عمليات احداث مخزن 1000 متر مكعبي روستاي هفت چشمه  و ساير موارد براساس برآورد بارگذاري شده در سامانه ستاد.

3- برآورد اوليه (ریال) :  10.482.620.679

4- مبلغ تضمين بصورت ضمانت نامه بانكي مدت دار 3 ما هه(بریال) :    524.131.034

5-تاریخ آخرين مهلت فروش اسناد: 1398/01/22

6- تاریخ آخرین مهلت تحويل پاكت (الف)حاوي دونسخه كپي واصل ضمانت نامه بانكي ،  به دبير خانه شركت آب و فاضلاب روستايي و بارگذاري پاكتهاي (الف) و (ب) و(ج) در سامانه ستاد : 1398/02/02

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸