شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي مزایده فروش اموال بلا استفاده شهرستان سيروان

تاریخ اعلام: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
شماره آگهی: 569-97

       شرکت آب وفاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود را (شامل لوله و مخزن و ... بشرح ليست) در سطح روستاهاي شهرستان سيروان با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به      فروش رساند.

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1397/11/02 تا تاريخ 1397/11/13با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو ، مديريت امور آبفار شهرستان سيروان به آدرس : لومار –مديريت امور آبفار شهرستان سيروان نسبت به دریافت معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانكي را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 1397/11/13تحویل دبیرخانه ستاد استان و شهرستان سيروان نماید .

سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1/700/000/000ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

تلفن های تماس :شهرستان سيروان :  08434723978

www.abfar-ilam.ir سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.irسایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷