شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
 • English
شخصی سازی:
 • رنگبندی:
 • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی تجدید مناقصه عمومي 6596/769/97- تاریخ 97/07/28 واگذاري خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب روستاهای سطح شهرستان ایلام از 97/10/01لغايت 97/09/31(بمدت يكسال )

تاریخ اعلام: ۱۰ دی ۹۷
شماره آگهی: 563-97

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب روستاهای سطح شهرستان  ایلام   در سال 1397 و  1398را از طریق مناقصه عمومي به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می توانند  از  روز دوشنبه تاریخ 97/10/01جهت دريافت  و تكميل  اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به آدرس     setadiran.ir   مراجعه ودرمناقصه  پروژه به شرح مشخصات ذیل  شرکت نمایند همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن3-32229001 داخلی 109 ، اداره نگهداری و بهره برداری از تأسیسات  تماس حاصل فرمائید.

 1. هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.
 2. ارائه فرم خود اظهاري اجباري بوده ضمنا" در صورتي كه شركت كننده فاقد ظرفيت كاري وريالي بوده ودر مناقصه شركت نمايد در صورت برنده شدن ضمانتنامه شركت در مناقصه ضبط خواه شد.
 3. شركت هاي خدماتي مي بايست داراي كدهاي فعاليتي خدمات عمومي ،امور تاسيسات وامور حمل ونقل در سال 97 باشند .
 4. ارائه گواهي HSE  ويا مدارك اثبات كننده دوره مربوطه ويا در حال گذراندن دوره براي شركت در مناقصه الزامي است .
 5. ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود.
 6. شركت هاي خدماتي تا سقف رياليو تعداد کار مجاز در پروانه فعاليت خود مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاههاي اجرايي مي باشد .
 7. شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام در رد قیمت های پیشنهادی غیر متعارف مختار می باشد .
 8. آزادنمودن سپرده های شرکت کنندگان ردشده چهارروز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می باشد.
 9. محل تأمين اعتبار و پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای ( اسناد خرانه اسلامی ونقدی و ...) می باشد.
 10. تعرفه آب آزاد در سال 1397 مبلغ 35000 ریال در برآورد اولیه محاسبه شده است که در صورت افزایش تعرفه مابه التفاوت آن به قیمت پیشنهادی در سال 1397 اضافه می گردد.
 11. در صورتی که احراز شود که پیمانکار به صورت اصیل ( با امتیاز شرکت دیگر ) شرکت ننموده است کارفرما حق دارد پشنهاد قیمت را باز ننماید .
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۵ دی ۹۷