شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 5479/769/98 مورخ 16/07/1398)

تاریخ اعلام: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹
شماره آگهی: 625-99

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  اقلام مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی خریداری نمايد .

مناقصه گران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1399/01/26لغايت 1399/01/31از طرق مندرج در اين آگهي اقدام نمايند .

شرايط :

الف ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد .

1- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 421,850,400 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی مي باشد .

2- پرداخت بهاي لوله هاي خريداري شده بصورت نقد مي باشد .         

3- هزینه كليه آگهی ها و ... به عهده برنده مناقصه می باشد . (علاوه بر هزينه چاپ آگهي مناقصه مذكور مبلغ 50,400,000 ريال بابت هزينه چاپ آگهي هاي قبلي مناقصه بر عهده برنده مي باشد)

 3- مناقصه گران بعد از پايان دريافت و خريد اسناد مناقصه ، تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10فرصت دارند اسناد مناقصه شامل پاكت ضمانت نامه را تحويل دبيرخانه شركت به آدرس ایلام - بلوار دانشجو – بن بست حافظيه – جنب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي - دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام تحويل نمايند . 

4- واجدین شرایط می توانند با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و یا وب سایت شرکت

 www.abfar-ilam.ir ، پایگاه اطلاعات ملی مناقصات: ir.mporg.iets.www و سایت معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آدرس:  www.tender.nww.ir و http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .

فرآیند شرکت در مناقصه و بارگذاري مدارك (پيشنهاد قيمت ، ضمانت نامه معتبر بانكي و ساير مدارك) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

تلفن های تماس : 3-2229001-0843 – داخلی 209

*************************************************************************

موضوع مناقصه  :

 1- خرید 102 متر لوله فولادي 14 اينچ با ضخامت 6.35 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

2- خرید 564 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

3- خرید 618 متر لوله گالوانيزه 6 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

4- خرید 480 متر لوله گالوانيزه 3 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 4 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

 

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹