شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

واگذاری انشعاب آب غیر خانگی

واگذاری انشعاب غیرخانگی

مدارک مورد نیاز :

1-      فتوکپی شناسنامه

2-      تکمیل فرم تقاضانامه

3-      فتوکپی پروانه تأسیس یا بهره برداری

4-      تکمیل فرم F103-02

5-      کروکی تأیید شده توسط سازمان مربوطه

6-      ارائه قبض پرداخت حق انشعاب

7-      واریز حق کارشناسی

مراحل انجام کار :

1-      درخواست متقاضی از ادارۀ آب و فاضلاب شهرستان

2-      اعلام نظر کارشناس نگهداری شهرستان

3-      اعلام نظر کارشناس نگهداری استان

4-      اعلام نظر مدیر نگهداری و بهره برداری استان

5-      تصویب واگذاری توسط مدیرعامل شرکت

6-      تحویل برگه انشعاب تأیید شده توسط متقاضی و ارائه آن به امور مشترکین شهرستان

7-      واگذاری انشعاب بر اساس ظرفیت قراردادی

8-      نصب انشعاب مشترک توسط متقاضی با هماهنگی آبدار روستا

دریافت فرم:

F103-02