شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

صدور قبض تسویه حساب

صدور قبض تسویه حساب

مدارک مورد نیاز :

1-      درخواست کتبی یا شفاهی مشترک

مراحل انجام کار :

1-      درخواست کتبی از امور مشترکین استان یا شهرستان برای تسویه حساب تا تاریخ مشخص

2-      قرائت کنتور توسط آبدار و اعلام آن به امور مشترکین شعبه

3-      بررسی کنتور قرائت شده توسط کارشناس امور مشترکین

4-      صدور قبض تسویه حساب توسط کارشناس امور مشترکین شهرستان