ساعات کار شرکت :

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:45

به استثنای تعطیلات رسمی