شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

 

 

‌‌« قانون تثبیت آب بهای زراعی »

‌‌« قانون تثبيت آب بهاي زراعي »

ماده واحده ـ ازتاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك به شرح زير است.
1ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وشبكه هاي مدرن 3% محصول كاشت شده.
2ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وكانال هاي تلفيقي 2% محصول كاشت شده.
3ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وكانال هاي سنتي 1% محصول كاشت شده.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريور يكهزار وسيصد وشصت ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 26/6/1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.