سامانه خدمات الکترونیک

نظرسنجی از مشترکین

مشترک گرامی، در راستای بهبود کیفیت خدمات، از شما خواهشمندیم نظرات خود را در خصوص موارد زیر اعلام فرمایید. قطعاً نظرات ارزشمند شما تاثیر به سزایی در ارتقای سطح خدمات گذاری ما خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

اطلاعات شما بصورت محرمانه در سیستم ثبت می شود و به صورت عمومی قابل مشاهده نیست
شما در تکمیل همه و یا بخشی از پرسش‌نامه مختار هستید


۱- علت مراجعه شما به شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام کدام مورد بوده است؟

۲- نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳- سرعت عمل در اقدام مؤثر جهت رفع انسداد یا گرفتگی های فاضلاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴- کیفیت آب آشامیدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۵- روند رسیدگی در مناطق مشترکین را چگونه ارزیابی می کنید؟

۶- فشار شبکه و استمرار جریان آب را چگونه ارزیابی می کنید؟

۷- تا چه اندازه تمایل دارید شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام را در بهبود خدمات حمایت و همکاری کنید؟

۸- در صورت مراجعه به شعب آب و فاضلاب روستایی، نحوه ارایه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

۹- سرعت حضور گروه عملیاتی و رفع حوادث آب را چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۰- در صورت مراجعه و یا تماس بخش درآمد و امور مشترکین نحوه رفتار، رسیدگی و پاسخگویی متصدیان را چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۱- در مقایسه با سایر دستگاههای خدمات رسان (شرکت برق، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شهرداری)، شرکت آب و فاضلاب روستایی در کدام رده خواهد بود؟