شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک
سامانه خدمات الکترونیک مشترکین

سامانه خدمات الکترونیک مشترکین

فرم درج شكايات قالب سامد
درخواست انشعاب
درخواست تغيير كاربري
درخواست تغيير نام
فرم پيشنهادات و نظرات
   

مشاهده پاسخ درخواستهای الکترونیک:

كد رهگيري:

فرم درج شكايت / درخواست/ پيشنهاد / گزارش توسط مردم در قالب سامد
(سامانه الكترونيك مردم و دولت)

شهر:
ماهيت موضوع:
نوع شكايت:
نحوه درج شكايت:
مرحله درج شكايت:
موضوع شكايت:
   

مشخصات شاكي:

 
نام و نام خانوادگي(حقيقي / حقيقي):
نام ساير افراد شاكي:
شماره شناسنامه:
كد ملي:
مدرك تحصيلي:
سن: سال
   

مايل به درخواست پاسخ به صورت:

حضوري:           نام فردي كه در غياب شاكي مي تواند پاسخ را دريافت كند:
تلفني:           شماره تلفن:
پستي:           آدرس پستي:
پست الكترونيكي:           آدرس پست الكترونيكي:
فاكس:           شماره فاكس:
   
آيا در مراجع ديگر نيز اقدام به طرح شكايت نموده ايد؟ كدام مرجع:   نتيجه حاصل:
آيا سابقه طرح شكايت از اين دستگاه را داشته ايد؟ خير  بله        
 آيا شكايت شما پيرامون موضوع قبلي مجددا تكرار شده است؟بله   
آيا از نحوه پاسخگويي دستگاه در مورد شكايت قبلي خويش راضي هستيد؟ خير  بله          استناد قانوني شما در شكايت:
   
نام دستگاه، واحد سازماني و فرد مورد شكايت واقع شده:
آدرس محل كار فرد يا محل استقرار ايشان:
   
تاريخ بروز شكايت:
تاريخ درج شكايت در مرحله نخست:
تاريخ درج شكايت در واحد اجرايي استاني:
تاريخ درج شكايت در استانداري:
تاريخ درج شكايت در نهاد رياست جمهوري:
تاريخ ارسال شكايت به دفتر ارزيابي عملكرد پاسخگويي به شكايات دستگاه:
   
شرح شكايت ضمن بيان فهرست مستندات الصاق شده:
به نظر شما چگونه مي بايست عمل شود:
آيا براي جلوگيري از يروز مجدد شكايات مشابه داريد؟ لطفاً بيان نماييد.
   
كد را وارد نماييد:

تصویر را عوض کن